Tỉ giá ngoại tệ

Năm 2016, tỷ giá sẽ được điều hành linh hoạt hơn

Năm 2016, tỷ giá sẽ được điều hành linh hoạt hơn

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết: "Quan điểm điều hành chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn kiên định, nhất quán theo mục tiêu ổn định thị trường ngoại hối, nâng cao vị thế của VND và qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Theo cách thức điều hành tỷ giá mới, Ngân hàng Nhà nước vẫn công bố tỷ giá hàng ngày nhưng tỷ giá hàng ngày có thể được điều chỉnh lên xuống.

Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước được công bố sẽ được xác định trên cơ sở tham chiếu vào diễn biến của đồng USD cũng như một số đồng tiền khác trên thị trường quốc tế; trên cơ sở tham chiếu vào diễn biến tỷ giá trên thị trường ngoại tệ như ngân hàng ở trong nước; đồng thời, vẫn căn cứ vào việc cân đối vĩ mô tiền tệ, mục tiêu của chính sách tiền tệ cũng như mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô.

Cách thức điều hành tỷ giá mới rất phù hợp trong bối cảnh các luồng thương mại và đầu tư quốc tế của Việt Nam với thế giới ngày càng luân chuyển nhanh hơn và mạnh hơn sau một loạt các Hiệp định thương mại tự do đã và sẽ được ký kết".

Theo Chí Sơn

VTV

Comments

comments