Tỉ giá ngoại tệ

Năm 2016, tỷ giá sẽ được điều hành linh hoạt hơn

Năm 2016, tỷ giá sẽ được điều hành linh hoạt hơn
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng
Đọc thêm